Yayasan Asih Putera
Image

Alhamdulillah, selamat untuk *M. Fahmi Abdulhafizh* yang telah berhasil diterima di *UIN SUNAN GUNUNG JATI Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam*, smg menjadi pendakwah yang dicintai ummat.