Yayasan Asih Putera Hotline : 081320267490
Image

Asih Putera anu Urang

Pangjurung Ibu ngawangun jatining qolbu

Pangyuga Rama sumekar sapalaputra

Ngawincik diri ngatik ngadidik generasi                 

Nyaangan dunya ku elmu. duuuuh....

Wujudna, nya Asih Putera

 

Lakuning ingsun  nyiar elmu pangaweruh

Ngarumat sukma sangkan panceg dina iman

Jatining diri ngahontal hirup sangkan hurip

Jari diri nu pinunjul, duuh...

Ku atikan Asih Putera

 

Asih Putera anu urang

Urang riksa babarengan

Ngambahan sagara zaman

Keur bekel hirup waluya

Nyeungceum sampeureun keur jaga

Miangna ti Asih Putera

 

Asih Putera anu urang

Lambang cinta pendidikan

Bukti bakti wangun negeri

Ngahontalkeun harkat diri

Maslahat Dunya akherat

Wiwitna  ti Asih Putera

 

Ieu ku sim Kuring  ditulis dijadikeun tembang  keur Asih Putera ti tahun 2000-an keneh. Pada anu kadua , sim Kuring nguyang, kénging Pa Seno pada anu kadua mah.

Pernah dihaleuangkeunkeun  dina raraga milad Yayasan Asih Putera ka-23,  anu tempatna di MTs Asih Putera. Harita téh  ngondang  alumni  guru anu kantos  ngawulang di Asih Putera. Harita mah masih kénéh sok ngahaleuang najan silung ogé, wani sotéh pedah nu mirigna ogé barudak MI Asih Putera.

Ayeuna  Yayasan Asih Putera milangkala anu ka 38 taun. Masih kénéh luyu henteu jeung visi misi Yayasan Asih Putera ayeuna ?

Visi Yayasan Asih Putera ayeuna nyaéta,  “Lebih Besar, Lebih Manfaat, dan Lebih Berdampak bagi  Semesta.”

Anu  kagambarkeun dina tembang di luhur  mah, masih dina sual dunya atikan. Ayeuna mah geuning geus leuwih luas ayeuhanna, lain ukur dina  widang atikan. Tangtuna, bakal leuwih loba harepan jeung manfaat anu bakal kahontal. Loba ogé  tangtangan anu bakal kasorang   di waktu anu bakal datang. Nandakeun  yén kahirupan urang  mah hirup teu weléh aya dina parubahan, heunteu mandeg dina genahna  kabiasaan atawa ujub  dina kaunggulan, komo lamun  malah mundur dina kabodoan.

Paling henteu tembang Asih Putera anu Urang  masih luyu ( manawi) jeung téma milad Yayasan Asih Putera anu ka-38, nyaéta  “Menyatukan Hati, Berkolaborasi untuk Negeri”

Pikeun ngahontal tujuan anu mulya éta, merenah pisan pangéling anu didugikeun ku Ketua Yayasan Asih Putera, Bapa Ir. H. Edi Sudrajat Ahmad,  dina raraga ngabuka acara sukuran milad  mangkukna, anu sakolébatan katingal  dina layar monitor, kieu kurang leuwihna,

Apabila mau berjalan lebih  cepat, berjalanlah sendirian.

Apabila mau  berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama.

Hayu  urang réréongan maheutkeun niat tur tékad pikeun ngahontal visi misi yayasan. Sangkan Asih Putera ka hareupna, teu weléh méré mangpaat ka sakuliah alam dunya. Mungguhing iwal  Allah anu Maha Kawasa, anu bakal mukakeun jalan, ngagampangkeun ihtiar sangkan kahontal sagala paniatan jeung harepan,   Aamiin yaa Robbal’alamiin.*

(Dra. Imas Wina Triana – Guru MI Asih Putera)